SmoelenboekCie

De Smoelenboek Commissie maakt ieder jaar weer het Smoelenboek van Kroton. Deze almanak staat vol leuke verhalen en informatie over het bestuur, de commissies, teams, spelers en verenigingsleden. Het Smoelenboek heeft ieder jaar een wisselend thema. Het Smoelenboek wordt aan ieder (verengings)lid uitgereikt na het Smoelenboekfeest, dit is hét verkleedfeest van het volleybalseizoen. Dit feest wordt ook georganiseerd door de Smoelenboekcie, zij bepalen dus ook de locatie en het thema.

SmoelenboekCie '20-'21

Emma Bloemhoff (2019) Voorzitter
Vera van Loenen (2016) -
Tobias Grevelink (2015) -
Noam Ureta-Vidal (2019) -
Marijke Venema (2017) -
Fea Wagenborg (2019) -

Onze sponsoren