Reglement

TOERNOOIREGELS

De dames– en herenteams die zich hebben ingeschreven op de volgende niveaus spelen 2 tegen 2:
– 1e/2e divisie
– 3e divisie/hoofdklasse
– 1e/2e klasse
– mix 1e/2e/3e divisie & hoofdklasse
– 1e/2e klasse

De dames– en herenteams die zich hebben ingeschreven op de volgende niveaus spelen 3 tegen 3:
– 3e/4e klasse
– mix 3e/4e klasse

De recreanten spelen 4 tegen 4.

De jeugdteams spelen 2 tegen 2. 

Veldgrootte: Op alle niveaus wordt op velden van 8 x 16 m gespeeld.

WEDSTRIJDDUUR

ALGEMEEN

De poulewedstrijden duren 18 minuten. Twee minuten na het eindsignaal van de wedstrijden beginnen de volgende wedstrijden. Er worden dus geen sets gespeeld en er wordt doorgeteld tot de speelduur verstreken is. Na een totaal van 7 gespeelde punten wordt er van speelhelft gewisseld. Mocht op het moment dat het stopsignaal gegeven wordt, nog een rally gespeeld worden, dan wordt deze rally uitgespeeld.

HERENTEAMS 1E EN 2E DIVISIE

Voor de herenteams 1e en 2e divisie geldt een ander reglement. Ieder team speelt 2 sets tegen de tegenstander, de 2e set tegen dezelfde tegenstander zal echter plaatsvinden nadat er ook 1 set gespeeld is tegen de andere tegenstanders uit de poule. Aangezien wedstrijden in de verschillende poules niet tegelijk afgelopen zijn, zullen de begin- en eindtijden van de wedstrijden per poule verschillen. Nadat een set gewonnen is, begint de volgende wedstrijd in de poule weer na 2 minuten.
Na een totaal van 7 gespeelde punten wordt er van speelhelft gewisseld.

DE WEDSTRIJDEN

Aan de hand van de resultaten van de poulewedstrijden worden er winnaars- en verliezers poules gemaakt. De scores van de start poules worden meegenomen. Afhankelijk van de grootte en hoeveelheid van de poules worden de teams ingedeeld in poules aan de hand van de uitslagen van de start poules. Bij 1 poule, wordt er in dezelfde poule nog een ronde wedstrijden gespeeld. Bij 2 poules gaat de bovenste helft van de ranglijst door naar de winnaarspoule en de onderste helft naar de verliezers poule. Bij 3 poules wordt er een winnaars, middenmoot en verliezers poule gemaakt. Bij 4 poules worden de poules opgesplitst in een winnaars, hoge- en lage middenmoot en verliezers poule. Wanneer er geen even getal aan teams is, wordt er naar puntensaldo gekeken om te bepalen wie er naar welke poule gaat. De beste teams mogen dan door naar de hogere poule. Bijvoorbeeld: als er 2 poules van 5 zijn, gaan de nummers 1 en 2 van beide poules naar de winnaarspoule samen met de beste nummer 3.*

*Enkele poules wijken van dit reglement af. 

ALGEMEEN

Sets t/m 21 punten en sets t/m 15 punten moeten met 2 punten verschil worden gewonnen. Na een totaal van 7 gespeelde punten wordt er van speelhelft gewisseld. In de derde set wordt om de 5 punten gewisseld. Bij gelijke eindstand in de voorrondes is het puntensaldo beslissend. Wanneer dit gelijk is, wordt beslist op basis van het resultaat van de onderlinge confrontatie. Is ook dit gelijk dan wordt er geloot door de wedstrijdleiding.

SCHEIDSRECHTERS

Ieder team is verplicht een teller en een scheidsrechter te leveren. Wedstrijdbriefjes liggen bij de velden (of worden evt. online geregeld). Na een wedstrijd moet het betreffende wedstrijdbriefje direct worden ingeleverd bij de wedstrijdleiding, ondertekend door beide teams. Is een team 5 minuten na de aangegeven tijd nog niet aanwezig, dan fluit de scheidsrechter de wedstrijd af. Het aanwezige team heeft de wedstrijd gewonnen met 10-0.
De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om teams die geen scheidsrechter leveren na een waarschuwing te diskwalificeren.

VERDER HANDIG OM TE WETEN

Op beide dagen beginnen de wedstrijden om 10.00 uur, de deelnemende teams dienen uiterlijk om 9.30 uur aanwezig te zijn. Melden kan vanaf 9.00 uur. Elk team dient zelf een beachvolleybal mee te nemen. De Kroton Beach Commissie heeft het recht om een team dat zich boven of onder zijn niveau inschrijft in een andere categorie te plaatsen.

WEDSTRIJDREGELS

Tijdens het Kroton Beachvolleybaltoernooi wordt gespeeld volgens de ‘officiële spelregels beachvolleybal’, van de NeVoBo. Er zijn enkele belangrijke verschillen met het zaalvolleybal waar men rekening mee moet houden.

Toegestaan op het strand, niet bij zaalvolleybal:

De spelers zijn vrij in het kiezen van de positie en er kunnen dus geen opstellingsfouten worden gemaakt. Opslagvolgorde staat wel vast. De teller en/of scheidsrechter moet de juiste opslagvolgorde aangeven. Wanneer de verkeerde speler gaat serveren moet hij dit corrigeren. Ook al constateer je na enkele punten dat de verkeerde volgorde is aangehouden, dan moet je handelen alsof de huidige rally verloren is. Nooit punten aftrekken!

Er is slechts één opslagpoging, waarvoor 5 seconden is gegeven.

Alle aanrakingen van het net zijn fout, tenzij de wind het net tegen een speler aanblaast. De middellijn mag gepasseerd worden indien de tegenpartij daarbij niet direct of indirect wordt gehinderd. De zogenaamde ‘holdball’ waarbij twee spelers aan het net proberen de bal naar elkaars veld te drukken is toegestaan. Wanneer de bal hierna uitgaat heeft het team waar de bal buiten het veld komt verloren. Na maximaal drie bal aanrakingen moet de bal over het net gaan. LET OP: Een blokkering telt ook mee als aanraking (deze regel geldt alleen voor 2 x 2).

Twee of meer spelers mogen de bal gelijktijdig raken. Dit geldt dan, behalve bij het blokkeren, als twee bal aanrakingen. Na het blok mag elke speler, zelfs als deze tijdens het blokkeren de bal reeds aangeraakt heeft, als eerste de bal weer spelen. Dit is dan de tweede bal aanraking in de rally.
Bovenhands mag de bal alleen met de armen loodrecht op de schouderlijn zowel voorwaarts als achterwaarts over het net gespeeld worden. Dit moet plaatsvinden vanuit een stilstaande positie (deze regel geldt alleen voor 2 x 2).

De bal mag niet in sprong bovenhands over het net gespeeld worden. Elke eerste bal dient met hard contact gespeeld te worden. Push ballen zijn niet toegestaan; alleen met hard contact (hard contact: smash, vuist, knokkels van de hand) mag de bal over het net gespeeld worden.

Bij het op tijd spelen zijn time-outs niet toegestaan; alleen wanneer om een set gespeeld wordt is per team 1 time-out van 30 seconden toegestaan.
Er mag niet gewisseld worden tijdens de wedstrijd, behalve bij blessures. Wisselingen mogen alleen spelers betreffen die aangemeld zijn bij de organisatie als deelnemer van het ingeschreven team.

Bij een blessure mag er ook een speler gevraagd worden van een ander team dat op gelijk of lager niveau deelneemt aan het toernooi. Dit dient gemeld te worden bij de wedstrijdleiding. Mochten er bij een blessure geen wisselmogelijkheden meer bestaan, dan mag er een blessurebehandeling van maximaal 3 minuten plaatsvinden.

Voor de 1e/2e divisie poule geldt ook de volgende regel:

De bal mag bij de bovenhandse set-up, maar één draai om zijn as maken. Zijwaartse draai van de bal dient altijd te worden afgefloten. Voor de andere niveaus geldt de bovenstaande regel niet en kan de bovenhands gespeelde bal dus niet afgekeurd worden op teveel rotaties. Bij de 1e/2e divisie mag niet gewisseld worden tijdens het toernooi, behalve bij blessures.

In alle andere gevallen die hierboven niet zijn vermeld, beslist de wedstrijdleiding. Protesten worden niet in behandeling genomen.

De organisatie van het Kroton Beachvolleybaltoernooi is niet aansprakelijk voor letsel van deelnemers die is ontstaan tijdens of door deelname aan het toernooi. Dit geldt eveneens voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen.

Mocht het toernooi wegens onvoorziene omstandigheden (zoals slecht weer) afgelast worden, dan vindt gedeeltelijke restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Afmelden voor het toernooi kan alleen schriftelijk, waarbij een e-mail ook geldt als schriftelijk. De afmelding is pas geldig als deze door de wedstrijdsecretaris is gelezen en bevestigd. De afmelding kan worden gestuurd naar krotonbeachcie@gmail.com. Bij afmelding voor 23 juni 2024 wordt er 5 euro administratiekosten in rekening gebracht. Na 23 juni 2024 kan er geen restitutie van het inschrijfgeld meer plaatsvinden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij deelname aan het toernooi ga je akkoord met de algemene voorwaarden.


Onze sponsoren